Stypendium im. Lesława A. Pagi to program grantowy, którego celem jest wspieranie nowatorskich i opartych na wiedzy projektów edukacyjnych i naukowo-badawczych, zwłaszcza w zakresie rynku kapitałowego, prowadzonych przez organizacje studenckie i akademickie koła naukowe uczelni wyższych w całym kraju, a także nieformalne grupy studentów.
Długofalowym celem Stypendium, oprócz pomocy w realizacji wartościowych inicjatyw studenckich, jest zwiększenie kapitału społecznego Polski oraz przyczynianie się do utrwalana modelu państwa opartego na zdolności do współpracy. Zespoły nie tylko realizują własne nowatorskie i ambitne projekty edukacyjne, ale zdobywają także umiejętności związane z pracą w grupie i zyskują doświadczenie w zarządzaniu projektami.

Pula grantów rozdzielanych przez Kapitułę w danej edycji wynosi 50 tys. zł

W dniu 22 stycznia laureaci X edycji Stypendium im. Lesława Pagi uczestniczyli w warsztacie „Profesjonalne zarządzanie projektem w pigułce”, który poprowadzili Daniel Martyniuk,  dyrektor w dziale doradztwa dla sektora finansowego w Deloitte Consulting, i Dorota Dwernicka, trener i coach biznesu z obszaru kompetencji miękkich. Warsztaty były na realnych biznesowych sytuacjach. Efekty pracy będą mogły zostać wykorzystane przez uczestników w ich codziennym życiu zawodowym poprawiając ich efektywność działań i satysfakcję z pracy. 

Cele warsztatu:

  • ugruntowanie kluczowych zasad procesu zarządzania, raportowania i ewaluacji projektów
  • poznanie i przetestowanie praktycznych i skutecznych rozwiązań
  • zweryfikowanie umiejętności prezentacji projektu i jego oczekiwanych wyników
  • przedyskutowanie szczególnie interesujących zagadnień ze współuczestnikami i prowadzącymi spotkanie trenerami
  • nawiązanie relacji z osobami o podobnych zainteresowaniach, mogącymi być cennym źródłem inspiracji i motywacji do dalszego rozwoju zawodowego.

PAMIĘTAJCIE O ZAŁĄCZANIU DO WNIOSKU KOSZTORYSU PROJEKTU. Tutaj znajdziecie formularz do uzupełnienia.

Ogólna informacja o projektach zrealizowanych w ramach Stypendium im. Lesława A. Pagi:

Edycja 2014/15: Samoocena zespołów i pomysły dobrych praktyk

 

Podziel się: